Friday, September 27, 2013

Belleau, Helmand and the Mojave-- Sketches about Marines


Sketch of a Marine at Belleau Wood.

Sketch of Afghan Farmers in Helmand Province Afghanistan.

Sketch of Marine M2 gunners in training during "Javelin Thrust."

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chuyên dịch vụ vận chuyển hàng đi mỹ cũng như dịch vụ ship hàng mỹ từ dịch vụ nhận mua hộ hàng mỹ từ website nổi tiếng Mỹ là mua hàng amazon về VN uy tín, giá rẻ.